Home

Besluit dd 16 maart 2019

De bestuursleden van de stichting zijn voornemens te stoppen uiterlijk 26 augustus 2019. Voor die tijd zal het bestuur nieuwe bestuursleden werven en benoemen. Een en ander volgens artikel 4.2 van de statuten : de bestuurders worden benoemd door het bestuur. Zodra de bestuursleden zijn benoemd, zullen alle administratieve zaken worden overgeschreven op de volgende bestuursleden, waarbij volledige kwijting van verantwoordelijkheden van de huidige bestuursleden plaatsvindt.

Inmiddels hebben zich voldoende bestuursleden bij de stichting G-Bowling Tilburg gemeld om verder te kunnen werken.

Toernooi Zutphen 2015 | http://sgbt.nl

Niels en Martijn tijdens het toernooi van Stichting de Brug, 2015 in Zwolle

Stichting G-Bowling Tilburg is opgericht in 2016.

Het doel van de stichting is om voor mensen met een verstandelijke beperking uit Tilburg e.o. bowling als wedstrijdsport mogelijk, maar vooral betaalbaar te maken.

Voor onze leden is sponsoring naast contributie de enige bron van inkomsten. Sinds 2013 is er geen enkele vorm van gemeentelijke- of overheidssubsidie waarvoor sporters met een verstandelijke beperking nog in aanmerking komen.

Naast de reguliere competitie spelen wij ook veel toernooien zoals het NK voor mensen met een verstandelijke beperking en de Special Olympics, dit jaar in Nijmegen. Uiteraard zorgt dit voor extra kosten die voor veel van onze leden zelf niet (geheel) op te brengen zijn.

Meer mogelijk dank zij:

© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg