Home

Besluit dd 16 maart 2019

De bestuursleden van de stichting zijn voornemens te stoppen uiterlijk 26 augustus 2019. Voor die tijd zal het bestuur nieuwe bestuursleden werven en benoemen. Een en ander volgens artikel 4.2 van de statuten : de bestuurders worden benoemd door het bestuur. Zodra de bestuursleden zijn benoemd, zullen alle administratieve zaken worden overgeschreven op de volgende bestuursleden, waarbij volledige kwijting van verantwoordelijkheden van de huidige bestuursleden plaatsvindt.

Er hebben zich bij de huidige bestuursleden twee kandidaten gemeld.

De stichting zal op de site de vacaturestelling doen. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de stichting.

Tot uiterlijk 26 augustus 2019 zal de huidige stichting de taken blijven uitvoeren, voor wat betreft benaderen van sponsoren (huidige en nieuwe), behandelen van subsidie-aanvragen vanuit de Doordouwers en/of toekenning van subsidies aan leden van de Doordouwers etc.


Vacature

Uiterlijk 26 augustus 2019 zullen drie bestuursleden van de Stichting Gehandicapten Sport Tilburg aftreden: bestuursfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn dan vacant.

Het doel van de stichting is omschreven op de site.

Indien u belangstelling heeft voor deelname aan de stichting kunt u dit kenbaar maken door een mail aan de secretaris, m.vermeer@novalis.nl, uiterlijk 15 april 2019.

Indien u vragen heeft, kunt u eveneens contact opnemen middels dit mailadres.

Toernooi Zutphen 2015 | http://sgbt.nl

Niels en Martijn tijdens het toernooi van Stichting de Brug, 2015 in Zwolle

Stichting G-Bowling Tilburg is opgericht in 2016.

Het doel van de stichting is om voor mensen met een verstandelijke beperking uit Tilburg e.o. bowling als wedstrijdsport mogelijk, maar vooral betaalbaar te maken.

Voor onze leden is sponsoring naast contributie de enige bron van inkomsten. Sinds 2013 is er geen enkele vorm van gemeentelijke- of overheidssubsidie waarvoor sporters met een verstandelijke beperking nog in aanmerking komen.

Naast de reguliere competitie spelen wij ook veel toernooien zoals het NK voor mensen met een verstandelijke beperking en de Special Olympics, dit jaar in Nijmegen. Uiteraard zorgt dit voor extra kosten die voor veel van onze leden zelf niet (geheel) op te brengen zijn.

Meer mogelijk dank zij:

© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg