Home

Werkzaamheden ‘geparkeerd’.

Door een gebrek aan opvolgers heeft het bestuur de werkzaamheden m.i.v. 1 november 2022 moeten stoppen.

Een zoektocht naar geschikte kandidaten heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Vanuit de begeleiding van bowlingteam ‘de Doordouwers’ blijven wij ons inspannen om voortzetting van de activiteiten mogelijk te maken, tot die tijd hebben wij moeten besluiten om de werkzaamheden op te schorten en de Stiching G-Bowling Tilburg te parkeren. Dit betekend dat wij nog wel geregistreerd staan bij de Kvk maar alle werkzaamheden (hopelijk tijdelijk) hebben gestaakt.

Voor aanmeldingen of meer informatie neem contact op met het informatie mailadres van Stichting G-Bowling Tilburg.

Toernooi Zutphen 2015 | https://sgbt.nl

Niels en Martijn tijdens het toernooi van Stichting de Brug, 2015 in Zwolle

Het doel van de stichting G-Bowling Tilburg is:
het inwinnen en beheren van fondsen, om voor personen met een verstandelijke beperking en personen met ASS de sport bowling te faciliteren en de mogelijkheid voor hen te scheppen de sport te kunnen beoefenen alsmede het organiseren van een of meer evenementen.

Stichting G-Bowling Tilburg is opgericht in 2016.

De inzet van de stichting G-Bowling Tilburg is nodig om voor mensen met een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis uit Tilburg e.o. bowling als wedstrijdsport mogelijk, maar vooral betaalbaar te maken.

Voor onze leden is sponsoring naast contributie de enige bron van inkomsten. Sinds 2013 is er geen enkele vorm van gemeentelijke- of overheidssubsidie waarvoor sporters met een verstandelijke beperking nog in aanmerking komen.

Naast de reguliere competitie spelen wij ook veel toernooien zoals het NK voor mensen met een verstandelijke beperking en de Special Olympics, in 2020 wordt dit toernooi georganiseerd in den Haag. Uiteraard zorgt dit voor extra kosten die voor veel van onze leden zelf niet/niet volledig op te brengen zijn waardoor een aantal spelers van deelname moet afzien.

© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg