Algemene Voorwaarden Donaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op donaties aan Stichting G-Bowling Tilburg.

  • Alle gegevens die Stichting G-Bowling Tilburg ontvangt worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
  • De gegevens worden verzameld ten behoeve van Stichting G-Bowling Tilburg. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
  • Stichting G-Bowling Tilburg zal donateurs mogelijk benaderen via de door de donateur verstrekte informatie om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over het werk van Stichting G-Bowling Tilburg en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van Stichting G-Bowling Tilburg. Omdat u Stichting G-Bowling Tilburg financieel gesteund heeft, mogen wij u telefonisch, digitaal en schriftelijk benaderen.
  • Stichting G-Bowling Tilburg is niet aansprakelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige donaties.
  • Bij aanmelding voor een donatie kunt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Afmelden kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.
  • Wenst u niet benaderd te worden via welk kanaal dan ook door Stichting G-Bowling Tilburg, stuurt u dan een e-mail met uw voor- en achternaam, e-mailadres en postcode + huisnummer naar info@sgbt.nl.
  • Stichting G-Bowling Tilburg is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, uw donatie.
  • Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
  • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Stichting G-Bowling Tilburg een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
  • Heeft u vragen over onze voorwaarden? Stuur dan een e-mail naar info@sgbt.nl.

Meer over de manier waarop Stichting G-Bowling Tilburg uw privacy beschermt kunt u lezen op de pagina: privacyverklaring op deze website.

© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg