Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de stichting G-Bowling Tilburg en onze website www.sgbt.nl.

Informatie

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht voor de stichting G-Bowling Tilburg is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op de site. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de site. De bij ons bekende gegevens zijn uiteindelijk bepalend.

Het logo van bowlingteam 'de Doordouwers' | G-bowling Tilburg

Functioneren van de site

Wij streven ernaar dat al onze sites goed functioneren en dat berichten die u via de sites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en correct verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat onze sites foutloos of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als onze sites tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen.

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de sites haalt.

Verwijzigingen

Verwijzingen naar andere externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op de sites zijn eigendom van het bowlingteam ‘de Doordouwers’. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie die op deze sites staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg