Kerntaak

Stichting G-Bowling Tilburg is opgericht met als doel om voor mensen met een verstandelijke of ASS beperking uit Tilburg e.o. bowling als wedstrijdsport mogelijk-, maar vooral betaalbaar te maken. Sinds 2013 is er geen enkele vorm van gemeentelijke- of overheidssubsidie meer waarvoor sporters met een verstandelijke beperking nog in aanmerking komen.

Kerntaak van de stichting is:

  • dat spelers met een verstandelijke of ASS gerelateerde aandoening uit Tilburg e.o. voor een redelijke contributie hun geliefde sport in gezamenlijkheid kunnen beleven
  • de organisatie van een of meer (meerdaagse) bowling evenementen, zowel lokaal als regionaal en/of landelijk mogelijk maken
  • deelname aan wedstrijden en/of evenementen van derden, zowel lokaal als regionaal en/of (inter)nationaal mogelijk maken
  • extra (video-) trainingen en aangepaste lessen mogelijk maken zodat ‘de Doordouwers’ op hun eigen nivo kunnen meedingen naar de diverse te behalen sportprijzen tijdens (inter-)nationale wedstrijden zoals het Nederlands kampioenschap, de landelijke-, europese- en wereldspelen welke o.a. door de organisatie van de Special Olympics worden georganiseerd

… de kosten zijn hoog. Geen probleem, u en ik betalen toch ook voor onze activiteiten

Wie schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen (onder voorwaarden) voor 100% aftrekken. Lees meer op de site van de belastingdienst
© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg