Rekenvoorbeeld Giften

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet

Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u een fiscale partner? Tel dan de giften van u en uw partner bij elkaar op

Bij gewone giften telt u ook de drempelinkomens op.

Weet u niet of u een fiscale partner hebt? Gebruik dan het hulpmiddel van de belastingdienst: Welke heffingskortingen kan ik krijgen?.

Gift aan een culturele ANBI? Extra aftrek

Een culturele ANBI is bezig met kunst en cultuur. Dus bijvoorbeeld een museum, bibliotheek of schouwburg. Of een ANBI een culturele ANBI is, kunt u controleren met ons Programma ANBI opzoeken.

Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen. Maar maximaal met € 1.250. De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Bij gewone giften houdt u wel rekening met de drempel en het maximum.

Voorbeeld: gewone gift aan een culturele ANBI

Uw drempelinkomen is € 35.000. Het drempelbedrag is dan € 350 en het maximumbedrag € 3.500.

U doet verschillende gewone giften voor in totaal € 425. Daarvan is € 300 voor een culturele ANBI.

U berekent uw aftrek dan zo:

U geeft in totaal € 425
Voor de gift aan de culturele ANBI geldt een verhoging van (€ 300 x 25%) € 75 +
Daardoor is het totaalbedrag van de giften € 500
Daarvan trekt u het drempelbedrag af € 350
Dus u mag in totaal aftrekken € 150

In dit voorbeeld blijft u met uw giften onder het maximumbedrag. Maar u kunt daar ook boven komen. Bijvoorbeeld als u verschillende gewone giften doet voor in totaal € 4.000, waarvan € 500 voor een culturele ANBI. U mag de verhoging dan bij het maximumbedrag optellen. Dat gaat zo:

U geeft in totaal € 4.000
Voor de gift van € 500 aan een culturele ANBI geldt een verhoging van (€ 500 x 25%) € 125 +
Daardoor is het totaalbedrag van de giften € 4.125
Daarvan trekt u het drempelbedrag af € 350
Zonder maximumbedrag zou u dan mogen aftrekken € 3.775
Maar het maximumbedrag is € 3.500
Daar komt de extra aftrek dan nog bij € 125 +
Dus u mag in totaal aftrekken € 3.625

Voorbeeld: periodieke gift aan een culturele ANBI

U doet een periodieke gift van € 500 aan een culturele ANBI. U mag de aftrek met 25% verhogen, dus met € 125. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250 waarmee u de aftrek maximaal mag verhogen. Dat betekent dat u € 625 (€ 500 + € 125) mag aftrekken.

© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg