Sponsorvoorwaarden

SPONSORVOORWAARDEN

Met mijn registratie geef ik aan voornemens te zijn een sponsorovereenkomst met Stichting G-Bowling Tilburg aan te willen gaan in het kader van de door mij geselecteerde optie. Ik ben mij bewust van het volgende:

  1. Stichting G-Bowling Tilburg is uitsluitend verantwoordelijk voor de juiste besteding van het geld.
  2. Aan deze registratie kunnen geen rechten worden ontleend. De registratie is geheel vrijblijvend en schept geen verplichtingen. Naar aanleiding van deze registratie zal Stichting G-Bowling Tilburg contact opnemen voor verdere contractuele en financiële afwikkeling.
  3. Bowlingteam ‘de Doordouwers’ is geen partij in de overeenkomst die mogelijk naar aanleiding van deze registratie tot stand komt. Dit is een aangelegenheid tussen de deelnemer en Stichting G-Bowling Tilburg en zal in een overeenkomst worden vastgelegd.
  4. Via deze registratie geef ik bowlingteam ‘de Doordouwers’ en Stichting G-Bowling Tilburg de goedkeuring om mij per e-mail op de hoogte te houden van de voortgang van de geselecteerde optie waaraan ik een bijdrage heb geleverd en mij op de hoogte te brengen van nieuwe campagnes van Stichting G-Bowling Tilburg.
  5. Bowlingteam ‘de Doordouwers’ is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het leveren, dan wel uitvoeren van een geselecteerde tegenprestatie of beloning. Deze verantwoordelijk ligt geheel bij Stichting G-Bowling Tilburg.
  6. Bowlingteam ‘de Doordouwers’ bemiddelt op geen enkele wijze tussen de deelnemer en Stichting G-Bowling Tilburg inzake de overeenkomst die eventueel uit deze registratie volgt.
© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg